hìnhDanh mục sản phẩm
hìnhSản phẩm khuyến mãi
Chi tiết sản phẩm
  • Đèn chùm pha lê 79 hạt LED 003

  • Mã SP PFL-003
  • Giá cũ: 5.500.000 vnđ
  • Giá mới : 4.500.000 vnđ
Thông tin chi tiết


Sản phẩm cùng loại
-25%

Đèn chùm pha lê 6 tai AC- 2126

Giá: 4.950.000VNĐ 6.600.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê 8 tai AC- 2138

Giá: 7.000.000VNĐ 8.800.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê 275 hạt LED 002

Giá: 9.500.000VNĐ 12.100.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê 15 tai AC- 2115

Giá: 13.200.000VNĐ 16.500.000VNĐ
-16%

Đèn chùm pha lê 61 hạt LED 004

Giá: 7.000.000VNĐ 8.400.000VNĐ
-16%

Đèn chùm pha lê 154 hạt LED 007

Giá: 10.000.000VNĐ 12.000.000VNĐ
-12%

Đèn chùm pha lê 90 hạt LED 008

Giá: 7.000.000VNĐ 8.000.000VNĐ
-40%

Đèn chùm pha lê E1- 9/12

Giá: 6.642.000VNĐ 11.070.000VNĐ
-15%

Đèn chùm pha lê 125 hạt LED 009

Giá: 11.000.000VNĐ 13.000.000VNĐ
-16%

Đèn chùm pha lê 178 hạt LED 010

Giá: 10.500.000VNĐ 12.500.000VNĐ
-17%

Đèn chùm pha lê 157 hạt LED 011

Giá: 9.500.000VNĐ 11.500.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê 193 hạt LED 012

Giá: 8.500.000VNĐ 10.500.000VNĐ
-22%

Đèn chùm pha lê 70 hạt LED 020

Giá: 14.000.000VNĐ 18.000.000VNĐ
-23%

Đèn chùm pha lê 256 hạt LED 021

Giá: 16.500.000VNĐ 21.500.000VNĐ
-25%

Đèn chùm pha lê 328 hạt LED 022

Giá: 13.000.000VNĐ 17.500.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê 441 hạt LED 023

Giá: 17.000.000VNĐ 21.000.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê E14/8 hạt LED 031

Giá: 12.800.000VNĐ 15.800.000VNĐ
-33%

Đèn chùm pha lê E14/15 LED 032

Giá: 16.500.000VNĐ 24.700.000VNĐ
-37%

Đèn chùm pha lê E14/8 LED 035

Giá: 3.850.000VNĐ 6.150.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê E14/12 LED 036

Giá: 4.400.000VNĐ 5.400.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê E14/8 LED 037

Giá: 3.900.000VNĐ 4.800.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E14/15 LED 038

Giá: 12.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E14/8 LED 039

Giá: 6.400.000VNĐ 8.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E14/15 LED 040

Giá: 12.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E14/8 LED 041

Giá: 6.400.000VNĐ 8.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/6 LED 042

Giá: 4.800.000VNĐ 6.000.000VNĐ
-25%

Đèn chùm pha lê E27/15 LED 043

Giá: 11.500.000VNĐ 15.500.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/12 LED 044

Giá: 10.000.000VNĐ 12.500.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/8 LED 045

Giá: 6.500.000VNĐ 8.200.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/15 LED 046

Giá: 12.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/8 LED 047

Giá: 6.400.000VNĐ 8.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/12 LED 048

Giá: 9.600.000VNĐ 12.000.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê E27/15 LED 049

Giá: 12.500.000VNĐ 15.500.000VNĐ
-24%

Đèn chùm pha lê E27/15 LED 050

Giá: 10.200.000VNĐ 13.500.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê E27/12 LED 051

Giá: 12.000.000VNĐ 15.000.000VNĐ
-25%

Đèn chùm pha lê LED 052

Giá: 6.300.000VNĐ 8.400.000VNĐ
-22%

Đèn chùm pha lê E27/8 LED 052

Giá: 6.500.000VNĐ 8.400.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 053

Giá: 3.200.000VNĐ 4.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 054

Giá: 11.200.000VNĐ 14.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 055

Giá: 8.000.000VNĐ 10.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 056

Giá: 4.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 057

Giá: 4.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 061

Giá: 6.000.000VNĐ 7.500.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 062

Giá: 3.800.000VNĐ 4.700.000VNĐ
-27%

Đèn chùm pha lê LED 063

Giá: 3.200.000VNĐ 4.400.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 064

Giá: 4.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 065

Giá: 4.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 066

Giá: 4.200.000VNĐ 5.200.000VNĐ

Đèn chùm pha lê LED 067

Giá: 3.420.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê LED 068

Giá: 2.300.000VNĐ 2.920.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 069

Giá: 2.350.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 070

Giá: 3.500.000VNĐ 4.350.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 071

Giá: 2.300.000VNĐ 2.900.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê LED 072

Giá: 2.250.000VNĐ 2.850.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê LED 073

Giá: 2.500.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 074

Giá: 3.000.000VNĐ 3.700.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê LED 075

Giá: 2.500.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-30%

Đèn chùm pha lê LED 076

Giá: 3.200.000VNĐ 4.600.000VNĐ
-21%

Đèn chùm pha lê LED 078

Giá: 2.400.000VNĐ 3.050.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 080

Giá: 3.750.000VNĐ 4.600.000VNĐ
-17%

Đèn chùm pha lê LED 081

Giá: 2.800.000VNĐ 3.400.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 082

Giá: 2.030.000VNĐ 2.530.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 083

Giá: 2.800.000VNĐ 3.500.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 084

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 085

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 086

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 087

Giá: 4.300.000VNĐ 5.300.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 088

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 089

Giá: 2.250.000VNĐ 2.780.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 091

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 093

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 094

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 095

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 096

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 097

Giá: 3.000.000VNĐ 3.740.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 098

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 099

Giá: 2.600.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 100

Giá: 3.200.000VNĐ 4.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 101

Giá: 3.200.000VNĐ 4.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 102

Giá: 3.200.000VNĐ 4.000.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 103

Giá: 2.400.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 104

Giá: 2.250.000VNĐ 2.780.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 105

Giá: 2.650.000VNĐ 3.320.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 106

Giá: 2.350.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 107

Giá: 2.227.000VNĐ 2.780.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 108

Giá: 2.025.000VNĐ 2.520.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 109

Giá: 2.350.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-23%

Đèn chùm pha lê LED 110

Giá: 2.250.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-23%

Đèn chùm pha lê LED 111

Giá: 2.250.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-23%

Đèn chùm pha lê LED 112

Giá: 2.250.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-23%

Đèn chùm pha lê LED 113

Giá: 2.250.000VNĐ 2.950.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 121

Giá: 6.000.000VNĐ 7.500.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 122

Giá: 4.170.000VNĐ 5.200.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 123

Giá: 3.850.000VNĐ 4.800.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 124

Giá: 2.570.000VNĐ 3.200.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 125

Giá: 4.250.000VNĐ 5.300.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 126

Giá: 3.200.000VNĐ 4.000.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 127

Giá: 6.000.000VNĐ 7.500.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 128

Giá: 4.000.000VNĐ 5.000.000VNĐ
-19%

Đèn chùm pha lê LED 129

Giá: 3.850.000VNĐ 4.800.000VNĐ
-20%

Đèn chùm pha lê LED 130

Giá: 3.680.000VNĐ 4.600.000VNĐ
-26%

Đèn chùm pha lê LED 131

Giá: 2.200.000VNĐ 3.000.000VNĐ

Đèn chùm pha lê LED 132

Giá: 3.400.000VNĐ 3.000.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 133

Giá: 2.200.000VNĐ 2.700.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 134

Giá: 2.200.000VNĐ 2.700.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 135

Giá: 2.200.000VNĐ 2.700.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 136

Giá: 2.200.000VNĐ 2.700.000VNĐ
-18%

Đèn chùm pha lê LED 137

Giá: 2.200.000VNĐ 2.700.000VNĐ

Đăng ký đặt hàng

dat hang