Liên hệ

Địa chỉ :                       112 Nguyễn Văn Hưởng , Phường Thảo Điền, Quận 2 , Tp. HCM

Hot line:                        0943 600 600 

                                       0981 500 500

Email:                          leduyba@gmail.com       ba.ld@thegioiledlight.com

Website:                       www.thegioiledlight.com